Verkstadsöversikt

Vi kontrollerar skicket på era slangar och kopplingar i verkstaden för att minimera risken för kostsamma driftstopp.

Tjänster

      Maskinexperten Scandinavia AB                    Vi finns över hela landet !                                   +46(0)300-286 88  

Verkstadsöversikt

Våra kompetenta servicetekniker kontrollerar era slangar och kopplingar i era lokaler för att i förebyggande syfte, minimera risken för skada , slangbrott och kostsamma onödiga driftstopp. Vi Besiktigar / kontrollerar allt som har med hydraulik och slang i era lokaler så som fatpumpar , tvättslangar , luftslangar , avgasslangar och slangvindor för oljor , spolarvätska osv.                 

Säkra eran dagliga drift

Det är viktigt att regelbundet kontrollera era slangar och kopplingar i förebyggande syfte för att undvika onödiga , kostsamma och oplanerade driftstopp för er verksamhet. STS-Hydraulics kompetenta servicetekniker kontrollerar skicket på era slangar och ledningskomponenter och för protokoll på dess anmärkningar som ev är funnet vid undersökningen som sedan ni erhåller tillsammans med ett kostnadsförslag för åtgärd.

Risken för personskador vid dåliga slangar och komponenter

Skadade slangar och komponenter kan orsaka allvarliga onödiga personskador.
STS-Hydraulics kompetenta servicetekniker är utbildade för att identifiera och bedöma ut dem slangar som för i risk för att kunna orsaka skada för er verksamhet. Alltid innan vi påbörjar ett arbete genomförs ett noggrant underlag som gås igenom med dig som ansvarig.

Tänk på miljön , trasig slang orsakar dålig miljöpåverkan

Läckage/Brusten slang eller komponent skada kan leda till dålig miljöpåverkan och dessutom vara väldigt kostsamt att sanera och kan orsaka långa stillestånd för er verksamhet. Med förebyggande kontroller kan detta undvikas, en vinst för både er verksamhet och miljön.

Hur utför vi vår kontroll av era ledningar på er verksamhet ?

Maskinexperten Scandinavia AB

+46 0300 – 286 88
service@maskinexperten.com